Biedru kopsapulce 2018.gada 11.martā

 Cienījaimie Valmieras Kennelkluba biedri!

Uzaicinām Jūs uz ikgadējo Biedrības “VALMIERAS KENNELKLUBS” biedru kopsapulci, kas notiks 2018.gada 11.martā no plkst.11:00-14:00 kluba jaunajās telpās pēc adreses: Alejas iela 12,Valmiermuiža,Valmieras pag.,Burtnieku novads,Beverīnas novads. Karte https://www.google.lv/maps/place/Alejas+iela+12,+Valmiermui%C5%BEa,+Valmieras+pagasts,+LV-4219/@57.5665328,25.4165012,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46ebedb734db7e33:0x1da8bdb35220521e!8m2!3d57.5665328!4d25.4186899

Darba kārtība:

1. Kluba TOP SUNS 2017 rezultāti, apbalvošana.

2. Valdes atskaite par biedrības darbību 2017.gadā un tās apstiprināšana.

3. Revīzijas komisijas atskaite un tās apstiprināšana.

4. Citi aktuālie jautājumi.

 

Atgādinām tiem kluba biedriem, kas nav samaksājuši biedra naudu par 2018.gadu, ka biedru nauda EUR 22,00 ir jānomaksā līdz tekošā gada 1.martam. Biedru naudu var pārskaitīt uz kluba norēķinu kontu vai samaksāt kluba birojā Valmierā, L.Paegles ielā 9, katru trešdienu (17:00-20:00).