LKF Prezidija paziņojums

Šobrīd publiskajā telpā izskan daudz “skaļas” informācijas no Dzīvnieku glābēju organizācijām par šobrīd Saeimā uz 3.lasījumu sagatavotajiem Dzīvnieku aizsardzības likuma(DZAL) grozījumiem, īpaši ar prasību noteikt pastiprinātu kontroli dzīvnieku audzētavām/audzētājiem.
Latvijas Kinoloģiskā federācija ir pastāvīgi piedalījusies šo grozījumu izstrādē, gan sadarbībā ar atbildīgo Zemkopības ministriju, gan Saeimas Tautsaimniecības komisiju, gan iesniedzot savus priekšlikumus, gan aktīvi paužot savu viedokli sanāksmēs. LKF priekšlikumi vienmēr ir bijuši vērsti uz dzīvnieku labturības standartu paaugstināšanu, kā arī ar mērķi novērst šobrīd pastāvošos “dubultos standartus” dzīvnieku pavairošanas, audzēšanas un atsavināšanas jomā Latvijā.

1. LKF ATBALSTA STINGRĀKU LABTURĪBAS PRASĪBU IEVIEŠANU VISIEM DZĪVNIEKU PAVAIROTĀJIEM
Kā zināms, jau šobrīd visas dažādās Latvijas oficiālajās organizācijās reģistrētās dzīvnieku audzētavas ir atrodamas Lauksaimniecības datu centra(LDC) datu bāzē, un ir iespējama to kontrole. Tas, kas nav iespējams – ir KVALITATĪVA KONTROLE, jo esošajā likumdošanā nav noteikti citi labturības kontroles kritēriji, kā vien dzīvnieka čipēšana un vakcinācija. Tāpēc viens no svarīgākajiem DZAL grozījumiem ir deleģējums Ministru kabinetam PAPLAŠINĀT/PASTIPRINĀT LABTURĪBAS PRASĪBAS DZĪVNIEKU TURĒŠANAI UN PAVAIROŠANAI, KĀ ARĪ ATSAVINĀŠANAI ko nākotnē uzraudzīs Pārtikas Veterinārais dienests (PVD). LKF PILNĪBA ATBALSTA šos likuma grozījumus!

2. LKF ATBALSTA VISU DZĪVNIEKU PAVAIROTĀJU REĢISTRĀCIJU, KONTROLI, KĀ ARĪ VIENĀDU PRASĪBU IEVIEŠANU DZĪVNIEKU PAVAIROŠANAI, AUDZĒŠANAI UN ATSAVINĀŠANAI
Otrs “karstais kartupelis” ir Dzīvnieku glābēju interpretācija, ka DZAL paredzot noteikt tikai pavairotāju reģistrāciju un kontroli– un ar šo netiks noteikta īpaša Audzētavu kontrole, kas tiek deklarēta “kā visa ļaunuma sakne”.
Saskaņā ar Starptautiskās kinoloģiskās federācijas (FCI) statistikas datiem, LDC datiem kā arī ieskatoties lielākajā dzīvnieku tirdzniecības platformā ss.lv ir acīmredzami,  ka tīršķirnes dzīvnieki Latvijā tiek reģistrēti/tirgoti ir mazāk kā 20% no kopējā dzīvnieku skaita. Tai pat laikā redzot dzīvnieku patversmēs un glābēju organizācijās esošo dzīvnieku profilu ir diezgan acīmredzami, ka lielākā daļa no tur esošajiem dzīvniekiem, kuri ir kļuvuši negribēti vai kādam nevajadzīgi nāk no vietām, kur tie tiek NEKONTROLĒTI PAVAIROTI, vai pavairoti vieglas peļņas nolūkā un neievērojot pat elementārus dzīvnieku labturības standartus, vai ievesti Latvijā no trešajām valstīm ārpus Eiropas Savienības! Nemaz nerunājot, ka šiem pavairotājiem NAV likumā jau šobrīd obligāti noteiktais apliecinājums par apmācībām dzīvnieku labturības jautājumos.

Tāpēc, pēc ilgām un ļoti daudzpusīgām diskusijām ir panākts, ka DZAL grozījumi paredz turpmāk REĢISTRĒT UN KONTROLĒT VISUS DZĪVNIEKU PAVAIROTĀJUS un noteikt PRASĪBAS DZĪVNIEKU PAVAIROŠANAI UN AUDZĒŠANAI, KĀ ARĪ ATSAVINĀŠANAI kā procesam, kas būtu jāievēro VISIEM, ne tikai reģistrēto organizāciju audzētavām vai audzētājiem.  Attiecīgi jau konkrēta kārtība un prasības tiks izstrādātas jaunos Ministru kabineta noteikumos, atbilstoši tam vai persona ir individuāls dzīvnieku pavairotājs ar dažiem dzīvniekiem, vai uzraudzības objekts ir vieta, kur mīt liels dzīvnieku skaits. Galvenais mērķis šiem grozījumiem ir dzīvnieku interešu aizsardzība, IKVIENĀ VIETĀ kur tiek pavairoti dzīvnieki, nosakot PVD uzraudzību un kontroli. Tas nozīmē, ka arī vietas/personas, kas šobrīd nav reģistrētas kā audzētavas/audzētāji BEIDZOT TIKS KONTROLĒTI, attiecībā uz jauno pastiprināto labturības prasību ievērošanu dzīvnieku turēšanai, pavairošanai, audzēšanai un atsavināšanai! Un iespējams, ja nespēs un nevēlēsies šīs normas ievērot, nākotnē būs beidzot iespējams šādu darbību apturēt! Kaut mēs kā LKF, kuras biedriem vārds “pavairotājs” nav kompliments, zinām, cik skarbi tas skan mūsu ausij, ka arī mēs tiekam pielīdzināti pavairotājiem, bet lielāka mērķa vārdā – lai sakārtotu šo jomu-  LKF PILNĪBA ATBALSTA šos likuma grozījumus!

3. ESAM ZINOŠI UN INFORMĒJAM CILVĒKUS SEV APKĀRT, UN NEPADODAMIES MANIPULĀCIJĀM!

Diemžēl, nav skaidra motivācija, kāpēc atsevišķas dzīvnieku aizsardzības un glābēju organizācijas tik izmisīgi cīnās pret šiem DZAL grozījumiem, kamēr virkne citas dzīvnieku organizācijas šos grozījumus izprot un atbalsta. Ir pat gadījums, kad pirms dažām dienām ir notikusi intervija LKF audzētavā, kurā audzētājs acīmredzami nav bijis informēts par minētā likumprojekta saturu, bet stāstot par savu kā audzētāja darbu intervētājam pauž atbalstu procesam, kas tiek manipulatīvi pasniegts kā Dzīvnieku aizsardzības biedrību cīņas mērķis.
Aicinām visus LKF biedrus iepazīties ar šo informāciju un dalīties ar to, gan ar citiem LKF biedriem, gan publiski. Kā arī, gadījumā, ja tiekat uzrunāti publiskām intervijām skaidrot oficiālo likumprojekta izstrādātāju pamatojumu un LKF apsvērumus atbalstot Saeimā sagatavotos Dzīvnieku aizsardzības likuma grozījumus!

LKF PREZIDIJS
Atsauce uz Saeimas 14.03.2024 sēdes darba kārtības jautājumu
https://titania.saeima.lv/LIVS14/saeimalivs14.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=148/Lp14