Dokumenti

Top suns

icon VKK Top suns - nolikums

icon Tabula Top suns

 

Dzīvnieku reģistrācijas kartība

 

Sākot ar 01.01.2013. suņu reģistrācija notiks par maksu (Ls 5), un būs maksa par īpašnieka maiņu (Ls 3,50).

Pirms suņa reģistrācijas dzīvniekam jābūt mikročipētam. Ja suns nav čipēts, tad jāgriežās pie veterinārārsta. Ja sunim ir vairāki īpašnieki (līdzīpašnieki), tad jums ir jāvienojās, kuru no īpašniekiem iekļaut datu bāzē.

Lai reģistrētu suni, nepieciešams aizpildīt reģistrācijas veidlapu, nokopēt suņa pasi un šos dokumentus iesniegt LDC. To var izdarīt elektroniski, vai pa pastu, vai personīgi iesniegt dokumentus kādā no LDC reģionālajām nodaļām. 

Suņi, kas ir mikročipēti pirms 01.07.2011.,datubāzē ir jāreģistrē līdz 01.07.2016. Ja suns nepiedalās izstādēs un netiek izvests ārpus valsts, reģistrācija vēl nav obligāts pasākums. Taču ar 2016.gad 1.jūliju visus suņus būs nepieciešams apzīmēt ar mikroshēmu un reģistrēt LDC bāzē. Visiem suņiem, kas 6 mēnešu vecumu sasniegs līdz 2016.gada 1.jūlijam ir jābūt mikročipētiem un reģistrētiem datu bāzē. Oficiālā informācija: 

https://www.ldc.gov.lv/lv/majas_dzivnieku_registresanas_kartiba/informacija_par_registresanu/  

Lasīt tālāk...

 

   

Likumi un MK noteikumi

 

Dzīvnieku aizsardzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=14940

 

MK noteikumi Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai"  

http://www.likumi.lv/doc.php?id=132534

MK noteikumi Nr.109 „Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā suni atzīst par bīstamu un nosaka turpmāko rīcību ar to, kā arī par prasībām bīstama suņa turēšanai” http://www.likumi.lv/doc.php?id=127823

MK noteikumi Nr.959 „Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās” http://likumi.lv/doc.php?id=124369