Informācija par Valmieras Kennelkluba suņu izstādēm/ Information about Valmiera dog shows

Uzmanību!

Sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijā Covid-19 dēļ

paziņojam, ka divas Valmieras Kennelkluba Nacionālās izstādes no 20.-21.februāra tiek pārceltas uz 2021.gada 3.- 4.jīliju.

03.07.2021. Valmieras Kennelkluba šķirnes suņu Nacionālā izstāde “VALMIERAS UZVARĒTĀJS 2021”  

04.07.2021. Valmieras Kennelkluba šķirnes suņu Nacionālā izstāde “VALMIERAS KAUSS 2021”

 

Attention!

Due to the declaration of emergency in Latvia due to Covid-19,

we announce that two National Dog Shows of Valmiera Kennel Club will be postponed from February 20-21 to July 3-4, 2021.

03/07/2021 Valmiera Kennel Club National Dog Show “VALMIERA WINNER 2021” 04/07/2021 Valmiera Kennel Club National Dog Show “VALMIERA CUP 2021”