KLUBA BIEDRA NAUDA 2022.GADĀ

Informējam kluba biedrus, ka ikgadējā biedra nauda 25,00 EUR apmērā jānomaksā līdz 2022.gada gada 1.martam.

Lūdzam veikt maksājumu ar bankas pārskaitījumu uz kluba kontu. LKF biedra karti par 2022 gadu saņemsiet elektroniskā veidā vai kluba birojā.

Par kluba biroja apmeklēšanu klatienē lūgums iepriekš sazināties telefoniski un saskaņot apmeklējuma laiku.

Jauniem biedriem iestāšanās nauda ir 15,00 EUR un ikgadējā biedra nauda 25,00 EUR, kopā 40,00 EUR.


Kluba rekvizīti:

VALMIERAS KENNELKLUBS, biedrība 

Reģ. Nr. 40008016391

Alejas iela 12/1,Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219

AS „SEB banka”, kods UNLALV2X,

Konts LV68UNLA0050004096131

Maksājuma mērķis: Biedra nauda 25,00 EUR par 2022.gadu.